Totalkapitalens omløpshastighet

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

Totalkapitalens omløpshastighet = driftsinntekter/gjennomsnitt totalkapital

Det betyr at vi måler omsetningen av ordinær drift i forhold til summen av alle bedriftens eiendeler.

Tallet bør være så høyt som mulig.