Resultat Big Bulls Aksje- og Fondsportefølje uke 49-2016

Til tross for at hovedindeksen steg gikk porteføljeverdien vår ned med 2,19% i uke 49. Overskuddet hittil i år er allikevel bunn solid. Big Bull`s aksje- og fondsportefølje slår hovedindeksen ettertrykkelig.

Sist uke (uke 49) ble slik: