Stikkordarkiv: egenkapital

Egenkapitalprosent

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Finansiering og soliditet

Hvilken evne har bedriften til å tåle tap? Dersom en bedrift går med underskudd, tærer den på egenkapitalen. Et mål på soliditeten er derfor størrelsen på egenkapitalen. En stor egenkapital indikerer at bedriften er bedre i stand til å overleve en periode med svake resultater.

Egenkapitalprosent = (Egenkapital/Totalkapital) * 100%

Egenkapitalrentabilitet

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

For de som ønsker å kjøpe seg inn i bedriften er avkastningen på egenkapitalen interessant. Utgangspunktet er formelen for totalkapitalrentabilitet. Fra denne formelen trekker vi gjeld i nevneren og finanskostnader i telleren. Finanskostnadene trekkes fra fordi de er betaling for gjeld.

Egenkapitalrentabilitet (EKr)=

(driftsresultat+finansinntekter-finanskostnader-skattekostnad)/

(gjennomsnitt totalkapital-gjennomsnitt fremmedkapital)

eller:

Egenkapitalrentabilitet=årsresultat/gjennomsnitt egenkapital

For å vurdere egenkapitalrentabilitet bør vi vektlegge:

  • Avkastning ved alternativ plassering av kapitalen
  • Risikoen
  • Fremtidsutsiktene for bedriften