Stikkordarkiv: kredittid til leverandører

Kredittid til leverandører

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Vi ønsker oss lang kredittid fra være leverandører da det bedrer vår likviditet og ofte reduseres kortsiktig gjeld som kassekreditt mm.

Kredittid fra leverandører = (gj. snitt leverandørgjeld * 360)/totalt varekjøp inkl. mva

Eksempel: Gjennomsnitt leverandørgjeld er kr. 250.000,- og varekjøp inkl. mva er kr. 2.500.000,-.

Vi får da: (250.000*360)/2.500.000 = 36 dager