Stikkordarkiv: egenkapitalprosent

Egenkapitalprosent

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Finansiering og soliditet

Hvilken evne har bedriften til å tåle tap? Dersom en bedrift går med underskudd, tærer den på egenkapitalen. Et mål på soliditeten er derfor størrelsen på egenkapitalen. En stor egenkapital indikerer at bedriften er bedre i stand til å overleve en periode med svake resultater.

Egenkapitalprosent = (Egenkapital/Totalkapital) * 100%