Avanse i kroner og %

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

Avanse er forskjellen mellom salgspris og varekostnad.

Avanse i kroner = bruttofortjeneste i kroner = Salgsinntekt – Solgte                                                                                                           varers inntakskost

Avanse i % regnes av solgte varers inntakskost og ikke av salgspris som ved bruttofortjeneste i %.

Avanse i % = (Salgsinntekt – Solgte varers inntakskost) / solgte  varers inntakskost

Eksempel: Vi kjøper en vare for kr. 50,- og selger den for kr. 100,-.

Avanse i kroner = 100 – 50 = 50,-

Bruttofortjeneste i kroner = 100 – 50 = 50,-

Avanse i % = (100-50) / 50 = 1 (100%)

Bruttofortjeneste i % = (100-50) / 100 = 0,5 (50%)

Bruttofortjenesteprosent

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

Bruttofortjeneste er forskjellen mellom salgspris og varekostnad.

Bruttofortjeneste i kroner = Salgsinntekt – Solgte varers inntakskost

Bruttofortjenesteprosenten uttrykker forskjellen mellom salgspris og varekostnad i prosent av salgsprisen.

Bruttofortjenesteprosent =

(Salgsinntekt – Solgte varers inntakskost) / salgsinntekt

Egenkapitalrentabilitet

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

For de som ønsker å kjøpe seg inn i bedriften er avkastningen på egenkapitalen interessant. Utgangspunktet er formelen for totalkapitalrentabilitet. Fra denne formelen trekker vi gjeld i nevneren og finanskostnader i telleren. Finanskostnadene trekkes fra fordi de er betaling for gjeld.

Egenkapitalrentabilitet (EKr)=

(driftsresultat+finansinntekter-finanskostnader-skattekostnad)/

(gjennomsnitt totalkapital-gjennomsnitt fremmedkapital)

eller:

Egenkapitalrentabilitet=årsresultat/gjennomsnitt egenkapital

For å vurdere egenkapitalrentabilitet bør vi vektlegge:

  • Avkastning ved alternativ plassering av kapitalen
  • Risikoen
  • Fremtidsutsiktene for bedriften