Bruttofortjenesteprosent

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Lønnsomhet

Bruttofortjeneste er forskjellen mellom salgspris og varekostnad.

Bruttofortjeneste i kroner = Salgsinntekt – Solgte varers inntakskost

Bruttofortjenesteprosenten uttrykker forskjellen mellom salgspris og varekostnad i prosent av salgsprisen.

Bruttofortjenesteprosent =

(Salgsinntekt – Solgte varers inntakskost) / salgsinntekt