Arbeidskapital

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Finansiering og Soliditet

Har bedriften penger til daglig drift av selskapet? Arbeidskapital er et viktig nøkkeltall.

Arbeidskapital = omløpsmidler – Kortsiktig gjeld

Arbeidskapitalen skal være positiv. Hvor stor er bransjeavhengeig. Generelt 10-15% av omsetningen.