Likviditetsgrad 1

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Det er en nær sammenheng mellom finansiering og likviditet. En bedrift som er finansiert på en fornuftig måte, har vanligvis en tilfredstillende likviditet. Når vi analyserer regnskapet er det vanlig å beregne 2 likviditetsgrader, likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2.

Kravet til likviditetsgrad 1 er at den bør være =>2. Det betyr at omløpsmidlene bør være minst dobbelt så store som den kortsiktige gjelda. Likviditeten kan være god selv om L1 er mindre enn 2.