Konkurs

Det er fullt lovlig å gå konkurs i Norge, og det er ulike årsaker til at mange går over ende. Den viktigste årsaken, tror jeg, er manglende kompetanse innenfor Økonomistyring, Ledelse og Markedsføring.

Det er lett å se seg blind på timepris som ansatt og som næringsdrivende. Husk at i tillegg til lønn pr. time må du som arbeidsgiver betale OTP, sykepenger, feriepenger, arbeidsgiveravgift, arbeidstøy, maskiner og utstyr.

Mange multipliserer lønna med 1,5 for å kunne budsjettere lønnskostnadene fremover. Tidligere års regnskap vil vise hva kostnadene har vært.  I tillegg skal du jo betale husleie, strøm, kommunale avgifter, forsikringer, telefon og vedlikehold samt en rekke andre kostnader.