Stikkordarkiv: kredittid til kunder

Kredittid til kunder

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Jo lengre tid det tar før kundene betaler, jo mer forverres likviditeten.

Antall kunder som aldri gjør opp for seg øker også. Dette kalles tap på fordringer. Utgangspunktet må være at du ikke gir noen kunder kreditt uten at du har foretatt en kredittsjekk.

Kredittid til kunder=(Gj. snitt kundefordringer * 360)/Totalt varesalg inkl. mva

Eksempel: Bedriften har i gjennomsnitt kr. 200.000,- i utestående kundefordringer inkl. mva. Omsetninger er kr. 2.500.000,- inkl. mva

Vi får da: (200.000*360)/2.500.000 = 29 dager

Merk at mva skal være med.