Stikkordarkiv: likviditetsgrad

Likviditetsgrad 2

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Bør vanligvis være >=1

Likviditetsgrad 2 omfatter de mest likvide omløpsmidlene. Normalt trekker vi fra verdien av varelageret fra omløpsmidlene.

Hvis likviditeten blir for dårlig:

  • Bedriften klarer ikke å betale sine forpliktelser til rett tid
  • Kreditorer vil ikke lenger gi kreditt
  • Jobben med å skaffe penger er ressurskrevende
  • Fare for å gå konkurs

Likviditetsgrad 1

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Det er en nær sammenheng mellom finansiering og likviditet. En bedrift som er finansiert på en fornuftig måte, har vanligvis en tilfredstillende likviditet. Når vi analyserer regnskapet er det vanlig å beregne 2 likviditetsgrader, likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2.

Kravet til likviditetsgrad 1 er at den bør være =>2. Det betyr at omløpsmidlene bør være minst dobbelt så store som den kortsiktige gjelda. Likviditeten kan være god selv om L1 er mindre enn 2.