Stikkordarkiv: likviditet

Varelagerets omløpshastighet og lagringstid

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Størrelsen på varelageret påvirker likviditeten. Varelageret binder opp likvider. Jo større omsetningen er i forhold til størrelsen av varelageret, jo bedre er det.

Omløpshastigheten sier hvor mange ganger vi klarer å selge verdien av varelagret, målt til innkjøpspris.

Varelagerets omløpshastighet = vareforbruket/gj. snitt varelager til innkjøpspris.

Dersom det gjennomsnittlige varelageret er verdsatt til kr. 250.000,- og vareforbruket er 3.000.000,-, blir omløpshastigheten 3000.000/250.000 = 12

Hvor lenge ligger varene på lager da? Vi regner ett år som 360 dager. Antall dager varene i gjennomsnitt ligger på lager blir da 360/OH = 360/12 = 30 dager. Merk at dette kun er gjennomsnittet. Enkelte varer har kanskje ligget kortere og/eller lengre.

Lagringstiden kan også regnes ut slik:

Lagringstid = (360 * gj. snitt varelager)/varekostnad

Likviditetsgrad 2

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Bør vanligvis være >=1

Likviditetsgrad 2 omfatter de mest likvide omløpsmidlene. Normalt trekker vi fra verdien av varelageret fra omløpsmidlene.

Hvis likviditeten blir for dårlig:

  • Bedriften klarer ikke å betale sine forpliktelser til rett tid
  • Kreditorer vil ikke lenger gi kreditt
  • Jobben med å skaffe penger er ressurskrevende
  • Fare for å gå konkurs

Likviditetsgrad 1

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Det er en nær sammenheng mellom finansiering og likviditet. En bedrift som er finansiert på en fornuftig måte, har vanligvis en tilfredstillende likviditet. Når vi analyserer regnskapet er det vanlig å beregne 2 likviditetsgrader, likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2.

Kravet til likviditetsgrad 1 er at den bør være =>2. Det betyr at omløpsmidlene bør være minst dobbelt så store som den kortsiktige gjelda. Likviditeten kan være god selv om L1 er mindre enn 2.