Stikkordarkiv: varelager

Varelagerets omløpshastighet og lagringstid

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Størrelsen på varelageret påvirker likviditeten. Varelageret binder opp likvider. Jo større omsetningen er i forhold til størrelsen av varelageret, jo bedre er det.

Omløpshastigheten sier hvor mange ganger vi klarer å selge verdien av varelagret, målt til innkjøpspris.

Varelagerets omløpshastighet = vareforbruket/gj. snitt varelager til innkjøpspris.

Dersom det gjennomsnittlige varelageret er verdsatt til kr. 250.000,- og vareforbruket er 3.000.000,-, blir omløpshastigheten 3000.000/250.000 = 12

Hvor lenge ligger varene på lager da? Vi regner ett år som 360 dager. Antall dager varene i gjennomsnitt ligger på lager blir da 360/OH = 360/12 = 30 dager. Merk at dette kun er gjennomsnittet. Enkelte varer har kanskje ligget kortere og/eller lengre.

Lagringstiden kan også regnes ut slik:

Lagringstid = (360 * gj. snitt varelager)/varekostnad