Likviditetsgrad 2

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Likviditet

Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Bør vanligvis være >=1

Likviditetsgrad 2 omfatter de mest likvide omløpsmidlene. Normalt trekker vi fra verdien av varelageret fra omløpsmidlene.

Hvis likviditeten blir for dårlig:

  • Bedriften klarer ikke å betale sine forpliktelser til rett tid
  • Kreditorer vil ikke lenger gi kreditt
  • Jobben med å skaffe penger er ressurskrevende
  • Fare for å gå konkurs