Gjeldsgrad

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Finansiering og soliditet

Hvor stor bedriftens gjeld er i forhold til egenkapitalen, sier også noe om soliditeten. Gjeldsgraden forteller hvor mange kroner bedriften har i gjeld pr krone egenkapital.

Gjeldsgrad = Gjeld/Egenkapital

Egenkapitalprosent

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Finansiering og soliditet

Hvilken evne har bedriften til å tåle tap? Dersom en bedrift går med underskudd, tærer den på egenkapitalen. Et mål på soliditeten er derfor størrelsen på egenkapitalen. En stor egenkapital indikerer at bedriften er bedre i stand til å overleve en periode med svake resultater.

Egenkapitalprosent = (Egenkapital/Totalkapital) * 100%

Arbeidskapital

Prøv også Pengebloggens Forum

Stikkord: Finansiering og Soliditet

Har bedriften penger til daglig drift av selskapet? Arbeidskapital er et viktig nøkkeltall.

Arbeidskapital = omløpsmidler – Kortsiktig gjeld

Arbeidskapitalen skal være positiv. Hvor stor er bransjeavhengeig. Generelt 10-15% av omsetningen.