Stikkordarkiv: gevinstskatt

Eiendomskatt

Nesten samtlige kommuner har nå innført eiendomsskatt. I tillegg ønsker enkelte politikere å innføre en nasjonal eiendomsskatt på toppen av denne. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har beregnet at staten kan få inn 40 milliarder kroner på å innføre eiendomsskatt og gevinstbeskatte boliger ved salg.

2 ting som slår meg; jeg tror SSB har glemt hvordan gevinstskatt på boliger (ved salg) vil påvirke salgsprisen (den som selger vil jo ha penger til å kjøpe ny bolig), det andre er iveren etter å skattlegge boliger.

Fortsetter under bildet……

Det siste først: Det er et gode og ikke et problem at folk flest har råd til å kjøpe seg egen bolig dersom de ønsker det, der står Norge og enkelte andre land i en særstilling. Hvorfor så mange politikere og andre bedrevitere skal gjøre det vanskeligere å eie sin bolig er ikke godt begrunnet. Man ser og ut til å glemme at en eiendom ikke genererer inntekt eller positiv kontantstrøm. Skatt på bolig må betales av eierens øvrige inntekter.

Så er det dette med salgspris. De fleste som selger bolig skal kjøpe en annen bolig. Det blir vanskeliggjort da staten eller kommunen skal ha en andel av salgssummen. Noen mener dette vil virke prisdempende på boligprisene.  jeg tror det motsatte, i tillegg til at færre boliger vil bli omsatt. Selger får nå mindre penger å kjøpe bolig for og det er all grunn til å tro at han eller hun i enda større grad enn før vil ha høyest mulig pris for sin egen eiendom.

SSB mener derimot at boligprisene vil falle med 18%. Hvordan de har kommet frem til dette vites ikke.  Ca 90% eier sin bolig i Norge og det virker svært utjevnende mellom fattig og rik. I de fleste land inkl. EU-landene er de som leier bolig i stort flertall, det er ikke ønskelig at dette blir realiteten i Norge også. I dag sitter de fleste på en boligformue, mens i andre land er det et lite mindretall som sitter på boligformuen. Folk som eier sin bolig tar også bedre vare på den.

Uansett hva enkelte i SSB og enkelte politikere synes å mene og tro har eierlinjen i norsk politikk ført til at de fleste eier sin bolig og at boligformuen er likere fordelt enn i andre land.

Det er heller ingen overinvesteringer i boliger i Norge, tvert imot. Prisene stiger som følge av det bygges for få boliger, der folk vil bo. de 3 viktigste årsakene til høy etterspørsel etter boliger er skilsmisser, innvandring og arbeidsplasser. Alle må ha et sted å bo. Der jobbene finnes vil folk bo. Går ektefeller eller samboere fra hverandre, må man ha 2 boliger i stedet for en.

Det er fokusert alt for mye på at noen «tjener seg rike» på salg av bolig. «Nå skal de rike tas».  De er i et lite mindretall. I vårt langstrakte land opplever derimot mange at de ikke klarer å få tilbake det de har lagt ned i boligen. Man skal ikke langt utenfor sentrale områder før det er tilfelle. Alle de som taper penger på sitt boligsalg hører vi lite om, men de er der.

Vi skal ikke gå så mange tiårene tilbake da det var bolignød i Norge. Det er det ikke lenger. Hvorfor enkelte ivrer for at det skal koste mer å eie sin bolig virker da rart. Det kommer til å virke prisdrivende, helt sikkert, selv om mange hevder det motsatte.

Det er lett å øke kommunens inntekter ved å innføre eiendomsskatt og evnt. gevinstskatt på bolig. Det vi trenger og som kommunene kan gjøre, er å bygge flere boliger/regulere flere tomter. Vil det bli gjort ? Jeg tror ikke det, men plass er det mer enn nok av.